شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان در نظر دارد برای تجهیز جایگاه‌های خود ۲۱ دستگاه تلمبه شناور با دیسپنسر تاتسونو دو نازله با متراژ ژاپنی (۴۵ لیتری)، ۲ دستگاه تلمبه شناور با دیسپنسر تاتسونو تک نازله با ۲ سال گارانتی و میتر ژاپنی (۴۵ لیتری)، ۱۵ دستگاه تلمبه ۹۰ لیتری تک نازله تاتسونو با میتر ژاپنی، ۴ دستگاه تلمبه ۹۰ لیتری دو نازله تاتسونو با میتر ژاپنی، ۲ دستگاه تلمبه ۱۸۰ لیتری تک نازله تاتسونو با میتر ژاپنی، ۴ دستگاه پمپ غریق (شناور)، ۴ دستگاه تابلو کنترل فرمان پمپ غریق (شناور) و ۲۵ عدد شات آف‌ولو را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۳۱ خرداد ماه به معاونت بازرگانی شرکت واقع در زاهدان، خیابان دانشگاه سه راه دانش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان مراجعه کنند.