بیمارستان شهید دکتر چمران در نظر دارد تجهیزات پزشکی و ملزومات اداری و تاسیساتی مستعمل و اسقاط خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا اول تیر ماه به نشانی تهران، خیابان پاسداران، میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری، خیابان صنایع، درب شرقی بیمارستان شهید دکتر چمران، معاونت بازرگانی مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۲۹۳۱۴۲۷ تماس بگیرند.