صنایع دریایی شهید تمجیدی وابسته به سازمان صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نظر دارد اتصالات، لوله، شیرآلات دریایی، کابل دریایی و ... را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیرماه با همراه داشتن رسید بانکی واریز مبلغ یک‌صد هزار ریال به شماره حساب ۶۳/۳۸۳۷ نزد بانک سپه شعبه مرکزی بندر انزلی کد ۳۶ به نشانی بندر انزلی، خیابان تکاوران، خیابان مهدیه صنایع دریایی شهید تمجیدی معاونت بازرگانی مراجعه کنند.