دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در نظر دارد اجرا و نصب تجهیزات موتورخانه خوابگاه پسران را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیرماه به حوزه عمرانی دانشگاه مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۴۴۶۳۸۶۵-۰۸۶۶ تماس بگیرند.