شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد عملیات قرائت کنتور و پخش صورتحساب مشترکان و وصول مطالبات خود را در سطح استان قزوین در سال ۱۳۸۷ از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیرماه به نشانی قزوین، ابتدای خیابان طالقانی، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، طبقه دوم، امور تدارکات و سایت اینترنتی www.qazvin-ed.co.ir مراجعه کنند.