یک سازمان دولتی در نظر دارد انجام خدمات مربوطه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه واگذار کند.متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیرماه به نشانی تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از خیابان شهید کشوری (نگارستان هشتم)، شماره ۲۰۷، قسمت تدارکات داخلی مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۲۲۸۴۳۶۷۰ تماس بگیرند.