شهرداری منطقه ۲۰ در نظر دارد خرید سایبان ایستگاه اتوبوس منطقه و نگهداری فضای سبز ناحیه ۵ را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیرماه به واحد قراردادها مستقر در ساختمان مرکزی واقع در شهرری، میدان شهرداری، خیابان شهرداری، جنب دادگستری شهرستان روی سایت اینترنتی www.tehran./region۲۰ مراجعه کنند.