سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول تیرماه به نشانی کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، ساختمان مرکزی، واحد تدارکات داخلی مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۴۴۵۱۴۴۱۶ تماس بگیرند.