آلبوم موسیقی «خانه خورشید» مراحل پایانی دریافت مجوز انتشار را پشت سر می‌گذارد. آلبوم «خانه خورشید» با صدای استاد قاسم رفعتی در مرحله کارشناسی موسیقی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد. مدیر روابط عمومی موسسه فرهنگی هنر، ترانه سمان با بیان این مطلب گفت: آلبوم یادشده کاری است با آهنگ‌سازی ارشک رفیعی و اشعاری از خیام، اخوان و سایه که پس از طی مراحل نهایی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان موسیقی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان افزود: رفعتی در نحوه اجرا و فعالیت‌های موسیقی خود، از دقت فراوانی برخوردار است و وسواس خاصی از خود نشان می‌دهد. انتخاب موسسه سمان به عنوان انتشاردهنده اثر اخیر، شایان توجه است.