«محمدرضا شجریان» به همراه گروه شهناز از امروز به مدت ۷شب در تالار بزرگ کشور به روی صحنه می‌رود. همایون شجریان که از سال ۸۲ و با کنسرت «هم‌نوا با بم» پدر را همراهی کرده بود، به روی صحنه نمی‌رود. آلبوم آهنگ وفا اولین آلبومی بود که همایون رسما در کنار پدر شروع به خواندن آواز و تصنیف کرد، جنس صدای همایون در برخی حالات آن قدر به صدای پدر شبیه است که تنها شنوندگان حرفه‌ای و مانوس با صدای شجریان توان بازشناسی این دو جنس صدا را از هم دارند. اما این بار به جای پسر، مژگان شجریان که تاکنون آلبوم‌های منتشر شده پدر را در قالب شرکت دل آواز با کارهای گرافیکی خود تنظیم می‌کرد، با نواختن سه تار پدر را در قالب گروه شهناز همراهی می‌کند. کنسرت شجریان با گروه شهناز ۲۹ و ۳۰خرداد، ۱، ۲، ۸ و ۹تیر در تالار بزرگ کشور برگزار می‌شود.