عکس: رهام وزیری
دو هفته از رفتن نادر ابراهیمی می‌گذرد. در این مدت بسیار درباره او نوشته‌اند و بسیار از او شنیده‌ایم. قاب امروز تصویری از مزار اوست