رییس‌جمهور امروز در جمع دانشجویان از موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن خواهد گفت. وی همچنین فردا در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی نامه چند روز پیش دانشجویان به سران سه قوه برای پاسخگویی درباره عملکرد آنها در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، رییس‌‌جمهور به این درخواست دانشجویان پاسخ مثبت گفت.

به همین منظور قرار است امروز، رییس‌جمهور در نشست مشترک با دانشجویان با محوریت مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت کند و علاوه بر طرح دیدگاه‌های خود، به ارائه عملکرد دولت در این بخش خواهد پرداخت و نظرات دانشجویان نیز در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود. دانشجویان همچنین در تلاش برای جلب نظر روسای دو قوه دیگر به این مساله هستند.

این گزارش همچنین حاکی است که رییس‌جمهور بعدازظهر فردا در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ خواهد.

این اولین نشست خبری رییس‌جمهوری در سال ۸۷ خواهد بود.