بر خلاف اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر دخالت در ناآرامی‌های عراق، نیروی نظامی آمریکا به تازگی و به طور غیرمنتظره به این امر اذعان کرد که تسلیحاتی که به تازگی در عراق یافته‌اند، به هیچ وجه در ایران ساخته نشده است. به گزارش ایسنا، بنا به گزارش خبرنگار لس آنجلس تایمز در عراق، برنامه‌ نمایش برخی مواد انفجاری که گفته می‌شود ایران به عراق ارسال کرده به خبرنگاران، پس از آنکه آمریکا تشخیص داد هیچ یک از آنها ایرانی نیست، ‌لغو شد.

یک سخنگوی نیروی نظامی آمریکا این مساله را سوء تفاهم دانست که پس از آنکه یک ژنرال ارتش عراق در کربلا به اشتباه گزارش داده این اقلام ایرانی بوده‌اند، ایجاد شده است، اما وقتی کارشناسان مواد انفجاری آمریکا برای بازپرسی رفتند، متوجه شدند که این تسلیحات ایرانی نیستند. لس آنجلس تایمز نوشت: در سخنان ژنرال کوین برگنر در برابر خبرنگاران در کنفرانس خبری که چهارشنبه گذشته برگزار شد، یک لغت جا افتاده بود؛ این واژه «ایران» یا هر شکل دیگری از این کلمه بود و این مساله بسیار جالب توجه بود؛ زیرا برگنر، به عنوان سخنگوی نیروی نظامی آمریکا در عراق فهرست تسلیحات و مهماتی را معرفی کرد که در هفته‌های اخیر و از زمان درگیری‌ها میان نیروی امنیتی آمریکا و عراق با شبه نظامیان کشف شده بود.

برگنر حتی یکبار هم با انگشت به مهمات سلاحی اشاره نکرد تا همزمان اسم ایران را نیز به عنوان تامین کننده آن به زبان آورد.