نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح استفساریه بیمه کارگران فصلی روستایی و عشایر موافقت کردند. درخواست دو فوریت طرح «عدم لزوم بیمه مجدد شاغلین فصلی که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه هستند به صورت اجباری نزد سازمان تامین اجتماعی»، با ۱۶۶ رای موافق ۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح که کلیات آن در جلسه آینده مجلس بررسی می‌شود، شاغلان فصلی که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه شده‌اند، نیازی نیست دوباره نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند.