گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات تقدیم هیات رییسه مجلس شده و به زودی در صحن علنی قرائت می‌شود.

موسی قربانی عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر گفت: گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات تقدیم هیات رییسه مجلس شده و قرار بود اداره قوانین مجلس آن را در دستور کار روز چهارشنبه این هفته مجلس قرار دهد. وی افزود: چنانچه این گزارش این هفته قرائت نشود، حتما در جلسات باقیمانده مجلس قرائت خواهد شد.

تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات نوزدهم مهرماه سال ۸۴ و با رای مثبت ۱۵۴ نماینده مجلس به تصویب رسیده است.

ریخت و پاش‌های غیر متعارف از محل دارایی‌های شرکت، خرید ساختمان مرکزی و وضعیت مزایده در هرزآباد، عدم پرداخت عمده‌ای از وجوه عوارض سیگار و مالیات مستقیم آن به خزانه دولت، نحوه انتخاب BT و GTI و مواد قراردادهای آن، بررسی وضعیت تولید سیگار و واردات آن و چگونگی صدور مجوز واردات، نحوه تعدیل نیروی انسانی و به کارگیری نیروهای جدید و چگونگی صدور مجوز کارخانه تولید سیگار و بررسی عملکرد کارخانه قشم از جمله محورهای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات است.

همچنین رییس هیات تحقیق و تفحص از گمرکات کشور از اتمام کار این تحقیق و تفحص در مدت ۱۰ ماه خبر داد و گفت: در دو هفته آینده، گزارش این هیات در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

کاظم دلخوش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از پایان کار تحقیق و تفحص از گمرکات کشور در مدت ۱۰ ماه خبر داد و گفت: خلاصه‌ای از مهمترین دستاوردهای تحقیق و تفحص از گمرکات کشور را در اختیار هیات رییسه مجلس قرار دادیم که قرار است حداکثر تا هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود. رییس هیات تحقیق و تفحص از گمرک اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس پرونده تحقیق و تفحص را در دستور کار داشت که مربوط به تحقیق و تفحص از بانک‌ها، مناطق آزاد تجاری صنعتی و گمرکات کشور بود.

وی در پاسخ به سوال دستاوردهای تحقیق و تفحص ۱۰ ماهه گمرک تصریح کرد: یک بخش از کار مربوط به قوانین موجود در گمرک که مورد نگرانی دستگاه‌ها است و باعث پیش نرفتن کارها شده که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

دلخوش کمک گرفتن از دولت و قوه قضائیه را مطرح کرد و افزود: از دو دستگاه مجریه و قضائیه درخواست کردیم تا راهکارهای قانونی اصلاح قوانین را برای بررسی در مجلس ارائه کنند.

رییس هیات تحقیق و تفحص از گمرک کمبود امکانات را مانع دیگر عدم پیشرفت سریع کارها در گمرکات کشور برشمرد و گفت: مواردی دیگر همچون کمبود نیروی انسانی و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی باعث کندی انجام ماموریت‌های گمرک شده است.