معاون صنایع و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تعاونی‌های تولیدی باید حداقل ۱۰درصد اراضی خود را به کشت گلخانه‌ای و ساخت مجتمع‌های تولیدی اختصاص دهند.

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی فرید اجلالی گفت: با توجه به میزان اثرگذاری و سطح زیرکشت در تعاونی‌های تولید، سیاست وزارتخانه همکاری هر چه بیشتر با این تشکل‌ها است. وی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای را ۱۰درصد کشت معمولی و متوسط برداشت محصولات گلخانه‌ای در ایران را ۳۰۰ تن در هکتار عنوان کرد و افزود: با توسعه مجتمع‌ها و کشت‌های گلخانه‌ای، محصولات در برابر خشکسالی کمتر آسیب می‌بینند، ضمن آن که تکنولوژی‌های نوین نیز استفاده خواهد شد.

اجلالی تاسیس مجتمع‌های دامی و شیلاتی را برای استان‌های شمالی و شمال غرب کشور و مجتمع‌های گلخانه‌ای را برای مناطق گرم‌تر مناسب دانست و گفت: در دنیای امروزی، نگرش عمومی کمک به استعدادها و بخش‌های موفق است و ما نیز در بخش‌های موفق بیشترین سرمایه‌گذاری را انجام خواهیم داد.