دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس از سید محمد خاتمی به عنوان برجسته‌ترین کاندیدای اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم یاد کرد. ید‌ا... اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: مسلما اصلاح‌طلبان برای حضور پرقدرت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده باید با

گزینه های مورد اقبال عمومی وارد صحنه شوند که یکی از چهره‌های برجسته این طیف که از اقبال عمومی بالایی برخوردار است، آقای خاتمی است.وی افزود: خاتمی یکی از گزینه‌های جدی مورد بررسی اصلاح‌طلبان برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم است و تخریب‌هایی که صورت می گیرد ازمطرح کردن نام او به‌عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده جلوگیری نخواهد کرد.وی افزود: خاتمی چهره‌ای تاثیر گذار در جامعه است که قدرت تغییر آرایش آرای مردم را به سمت اصلاح‌طلبان دارد.