دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری ساز و کار ۶ + ۵ جبهه متحد اصولگرایان در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را سرمایه ‌بزرگی برای اصولگرایان دانست و گفت: با پایان یافتن انتخابات مجلس هشتم ساز و کار گروه ۶ + ۵ تمام نشده است؛ بلکه از شاکله آن باید در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده استفاده کنیم. حبیب‌ا... عسگراولادی در نشست دبیران استان‌ها و شهرستان‌های حزب موتلفه افزود: محصول ساز و کار ۶ + ۵ در انتخابات مجلس، اعتماد مردم به نامزدهای اصولگرا بود و باعث شد اکثریت مجلس هشتم در اختیار اصولگرایان قرار گیرد.