رییس شورای عالی حزب همبستگی باتاکید بر اهمیت و جایگاه ریاست مجلس و امکان هدایت افکار عمومی جامعه از سوی وی گفت: اگر فراکسیون اصولگرایان به فرد واحدی برای ریاست مجلس برسد، امکان رای آوردن آن فرد قطعی است، اما در غیر این صورت اقلیت مجلس می‌تواند در ترکیب هیات رییسه تاثیرگذار باشد. محمدرضا راه‌چمنی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که «ریاست مجلس در هر دوره توسط نمایندگان آن دوره مشخص می‌شود و این‌گونه نیست که این پست از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر منتقل شود» در عین حال اظهار کرد: البته اکثریت مجلس هشتم مانند مجلس هفتم اصولگرایانی با طیف‌های مختلف هستند و طبیعتا تصمیم انتخاب رییس مجلس با اکثریت اعضای مجلس خواهد بود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: انتخاب حداد عادل یا لاریجانی برای ریاست مجلس از این حیث که هر دو اصولگرا هستند تفاوتی ندارد؛ زیرا اکثریت مجلس هشتم هم مانند مجلس پیش اصولگراست، اما در صورتی که فرد منتخب برای ریاست مجلس قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد، این کرسی می‌تواند گامی برای انتخابات ریاست‌جمهوری وی باشد و برای آن زمینه‌سازی کند.رییس شورای عالی حزب همبستگی معتقد است: اگر بنا باشد لاریجانی با طیف حامیان دولت در انتخابات هیات رییسه کنار نیاید، احتمال عدم تحقق ریاست مجلس برای وی زیاد است، زیرا حامیان دولت در این باره نقش‌آفرین هستند، مگر این‌که اصولگرایان منتقد دولت با اصلاح‌طلبان اقلیت تعامل کنند و لاریجانی را به ریاست مجلس برسانند، اما اگر لاریجانی نخواهد وارد تعامل با اصلاح‌طلبان شود باید با حامیان دولت به توافق برسد و دیگر نمی‌تواند به عنوان نیروی منتقد دولت در مجلس عمل کند، بلکه رییس مجلس حامی دولت خواهد شد.وی یادآور شد: مسلم است که اکثریت مجلس هشتم ولو با طیف‌های مختلف، اصولگرا هستند نه اصلاح‌طلب و منتقد اصلی دولت. این مجلس با دولت احمدی‌نژاد و هر دولت اصولگرایی همکاری می‌کند و از آن حمایت خواهد کرد. این‌که ما فکر کنیم اختلاف سلیقه‌ای درون جبهه اصولگرایان اتفاق بیافتد که تحول خاصی را ایجاد کند، به اعتقاد من چندان نزدیک به واقعیت نیست؛ زیرا جبهه اصولگرایان هم مانند جبهه اصلاحات اگر دارای سلایق مختلفی هم باشد، به هر حال نهایتا یک جبهه است.