موسسه فرهنگی هنری صبا همزمان با اولین دوسالانه بین‌المللی عکس جهان اسلام، نمایشگاه نقاشان معاصر ازبکستان، آثار باستانی تمدن جیرفت و عکس‌های کوزیودرهای نگارخانه ملی ایران را، به روی نقاشان نوگرای سمنان، در ادامه سلسله نمایشگاه‌های هنر استان‌های کشورمان گشود. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، این مجموعه در ادامه سلسله نمایشگاه‌های نقاشان نوگرای استان‌های ایران، که پیش از این ۹ دوره از آن را با ارائه آثار هنرمندان کردستان، کرمان، اصفهان، شیراز، تبریز، سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران و خوزستان برگزار کرده بود، این بار درهای «نگارخانه ملی ایران» را به روی نقاشان نوگرای سمنان گشوده و میزبان هنر این استان از سرزمین‌مان شده است. نمایشگاه نقاشان معاصر سمنان با ارائه ۱۵۰ اثر از ۳۱ هنرمند، به ارائه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خلاقه هنری، بن‌مایه‌های بومی، سنت‌های فرهنگی و ارزش‌های قومی این استان می‌پردازد و همچنین فرصت و امکانی جهت دیدار و تبادل تفکر و انتقال تجربیات هنرمندان تهران و سمنان فراهم می‌سازد.