خبرگزاری فارس گزارش داد: حجم نقدینگی‌ای که در اقتصاد کشور طی ۱۱ ماهه سال گذشته اضافه شده است، بیش از ۴۴‌هزار میلیارد تومان بوده و در بهمن‌ماه سال ۹۰ مجموع نقدینگی کشور به بیش از ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این میزان رشد، تقریبا در حد و اندازه یارانه نقدی واریز شده به حساب مردم در سال گذشته است. به گزارش این خبرگزاری، در همین حال نقدینگی کشور در پایان سال ۸۹ بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال ۹۰ به ۵/۱۸ درصد رسیده است و طی ۱۱ ماهه سال گذشته نیز ۱۵ درصد به نقدینگی کشور اضافه شده است. بنابر این گزارش، افزایش ۴۴ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته در حالی است که دولت طی سال ۹۰ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کرده است و این مساله تاثیر پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نقدینگی در جامعه را نشان می‌دهد.