رییس سازمان آموزش‌و‌پرورش استثنایی کشور از پرداخت هزینه داروی دانش‌آموزان استثنایی خبرداد و گفت: هزینه داروی دانش‌آموزان استثنایی به هر میزان که باشد، پرداخت می‌شود. ‌مجید قدمی به خبرگزاری فارس گفت: در حال حاضر اعتباری بیش از یک‌میلیارد تومان داریم که برای پرداخت هزینه داروی دانش‌آموزان استثنایی و درمان آنها در نظر گرفتیم. وی افزود: به مدارس استثنایی اعلام کردیم که در مورد پرداخت هزینه دارو و درمان دانش‌آموزان استثنایی اطلاع‌‌رسانی کنند و این دانش‌آموزان را معرفی کنند. قدمی اظهار کرد: در حال حاضر دانش‌آموزی هست که هزینه داروی وی ماهانه ۴۰۰‌هزار تومان می‌شود، این هزینه توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی پرداخت می‌شود.