شرکت کویر تایر (سهامی عام) به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع تایر در کشور از مدیر منابع انسانی ترجیحا با مدرک کارشناسی ارشد علوم اداری و اقتصادی با حداقل ۱۰ سال سابقه در شرکت تولیدی (اصول مدیریت منابع انسانی، محل خدمت بیرجند)، کارشناس مهندسی فروش با مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل

۳ سال سابقه کار با آشنایی به زبان انگلیسی و کامپیوتر (محل خدمت تهران)، کارشناس صادرات با مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی با حداقل ۳ سال سابقه و مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر (محل کار تهران)، کارشناس شیمی با مدرک کارشناسی مهندسی شیمی با گرایش پلیمر یا پتروشیمی(برای کار در بیرجند)، کارشناس مهندسی مکانیک با گرایش جامدات (برای کار در بیرجند)، کارشناس مهندسی برق با گرایش الکترونیک (برای کار در بیرجند)، کارشناس مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی (برای کار در بیرجند) منشی دفتر مدیرعامل با مدرک کارشناسی مدیریت یا زبان انگلیسی (مرد یا زن) با حداقل ۳ سال سابقه و مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر (برای کار در تهران) و کارشناس فیزیک با مدرک کارشناسی فیزیک مسلط به زبان انگلیسی (برای کار در بیرجند) دعوت به همکاری می‌کند.

افراد بومی و یا ساکن استان خراسان جنوبی به خصوص شهر بیرجند در اولویت هستند.

متقاضیان (مرد) می‌توانند مشخصات و سوابق خود را تا ۱۹ مرداد ماه به نشانی تهران، صندوق پستی ۱۴۶۸-۱۶۳۱۵ و یا بیرجند صندوق پستی ۵۱۸ و یا پست الکترونیکی

Kavirtiv tire @Kavirtire.ir ارسال کنند.