شرکت شیرپاستوریزه پگاه کرمان در نظر دارد ۲۰میلیون عدد نی تاشو برای پاکت‌های شیر cc۲۰۰ خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲مرداد ماه به دبیرخانه شرکت واقع در کرمان، انتهای خیابان مصطفی خمینی (کیلومتر اول جاده هفت باغ علوی) مراجعه کنند.