شهرداری منطقه ۵ در نظر دارد، نیمکت پارکی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳مردادماه به نشانی فلکه‌ دوم صادقیه، خیابان کاشانی، جنب ایستگاه حسن‌آباد، ساختمان اصلی شهرداری منطقه ۵، طبقه دوم، واحد قرارداد‌ها مراجعه کنند.