فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود شامل پاکت‌های اداری، کاغذ و مقوا، برچسب اموال و چاپ دفاتر را از طریق مناقصه تامین کند.

متقاضیان می‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۲۵‌هزار ریال بابت هر قلم واریزی به حساب ۸۰۰۱‌ خزانه نزد بانک ملی ایران به سازمان خرید این فرماندهی واقع در تهران، بلوار آفریقا، بعد از پل میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۶۴‌، طبقه سوم، اداره برنامه‌ریزی، دایره پیمان‌ها مراجعه کنند و پیشنهادهای خود را تا ۱۲‌مرداد ماه به دبیرخانه سازمان تحویل دهند.