شهرداری رباط‌کریم در نظر دارد تعدادی ماشین‌آلات اسقاطی شامل ۳ دستگاه تراکتور‌، ۲ دستگاه کفی، یک دستگاه پاترول، یک دستگاه تویوتا سواری و یک دستگاه کمپرسور و نیز ضایعات و آهن‌‌آلات اسقاطی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر تا ۱۳‌مرداد ماه به امور پیمان‌های شهرداری مراجعه کنند.