دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در نظر دارد برای تجهیز کردن سایت اینترنت و کارگاه کامپیوتر قطعات مورد نیاز ۷۰دستگاه کامپیوتر و نیز اقلام مورد نیاز واحد سمعی و بصری خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳مرداد ماه به امور اداری این واحد دانشگاهی واقع در کمربندی جاده پیان، میدان دانشجو،‌دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۰۹۱۶۶۰۱۵۱۰۷ و ۵۲۳۴۹۱۱-۰۶۹۲ و یا ۷۷۶۴۱۰۲۳-۰۲۱تماس بگیرند.