شرکت آلومینیوم ایران در نظر دارد، ۱۰‌ دستگاه خودروی سواری خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۲‌مرداد ماه به واحد فروش ایرالکو واقع در کیلومتر جاده اراک تهران مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۴۱۳۲۳۳۶-۰۸۶۱ تماس بگیرند.