هرداری منطقه ۲ تهران در نظر دارد عملیات مبارزه با جانوران موذی (موش) در سطح محدوده منطقه ۲ را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳ مرداد ماه به امور قراردادهای منطقه واقع در سعادت‌آباد، خیابان سرو‌غربی، بلوار شهرداری مراجعه کنند.