بانک رفاه در نظر دارد احداث ساختمان شعبه شهر کرد را با زیربنای حدود ۹۰۲ مترمربع و محوطه‌سازی حدود ۱۷۳متر مربع را به صورت مترمربعی زیربنا را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳مردادماه به نشانی تهران، خیابان مفتح، نرسیده به تقاطع طالقانی، کوچه عطارد، پلاک یک، طبقه سوم مراجعه کنند.