شرکت مخابرات استان کردستان در نظر دارد، اجرای عملیات توسعه لاین و ماکس با ملزومات مصرفی مراکز روستایی و شهری استان کردستان را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۱۴مردادماه به نشانی سنندج، خیابان فردوسی، ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان کردستان، واحد قرارداد‌ها مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۳۲۸۱۴۷۰-۰۸۷۱ تماس بگیرند.