شهرداری منطقه ۲۰ در نظر دارد امور مربوط به لایروبی و مرمت و بازسازی قنوات در سطح منطقه خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۸ مردادماه به واحد قراردادهای منطقه واقع در شهر ری، خیابان شهرداری، ساختمان مرکزی مراجعه کنند.