سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرستان خرم‌آباد در نظر دارد، شهر بازی کیو را از طریق مزایده اجاره دهد. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳ مردادماه به دبیرخانه سازمان مراجعه کنند.