شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران در نظر دارد عملیات وصول مطالبات معوقه آب‌بها و حق انشعاب و جمع‌آوری انشعاب غیرمجاز در مناطق تحت پوشش را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳مرداد ماه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در کیلومتر ۵جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، انتهای خیابان یکم، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران مراجعه کنند.