شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان در نظر دارد تعویض جداول محوطه انبار نفت قشم را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۳ مرداد ماه به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت واقع در بندرعباس،‌ بلوار پاسداران جنب بندر شهید باهنر مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های

۷۶ - ۵۴۲۳۲۷۲ - ۰۷۶۱ تماس بگیرند.