بیمارستان امیراعلم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در نظر دارد، امور تهیه و طبخ و توزیع غذا را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۲مرداد ماه به نشانی خیابان سعدی شمالی، بیمارستان امیراعلم، قسمت دبیرخانه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۶۶۷۰۴۹۳۷ تماس بگیرند.