سرپرست دادگستری کل استان خوزستان از صدور احکام متهمان بمب‌گذاری‌های اخیر اهواز خبر داد و گفت: پنج نفر از متهمان این پرونده به اعدام در ملا عام محکوم شدند. به گزارش پلیس، زائری سرپرست دادگستری کل استان خوزستان در خصوص احکام متهمان بمب‌گذاری‌های اخیر اهواز اظهارداشت: احکام صادره توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز در خصوص متهمان این پرونده از سوی دیوان‌عالی کشور تایید شده است.

وی تصریح کرد: محمدعلی سورای فرزند لفته، یحیی ناصری فرزند منصور، ناظم بریهی فرزند سگبان، عبدالامام زائری فرزند محمود، عبدالزهرا هلیچی فرزند خزعل در ارتباط با این پرونده به اعدام در ملاعام و علی حلفی فرزند عبدالبنی نیز به ۳۰سال حبس در تبعیدگاه گناباد محکوم شدندو برای حمزه سورای فرزند لفته نیز حکم برائت صادر شد. سرپرست دادگستری خوزستان در خصوص زمان اجرای احکام متهمان این پرونده تاکید کرد: هنوز زمان اجرای حکم توسط دستگاه قضایی تعیین نشده است. برخی رسانه‌های داخلی وخارجی در روزهای اخیر در باره تعداد متهمان و اعدامی‌ها اخبار ضدونقیضی را منتشر کردند که اغلب این خبرها درست نبوده است.