پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی کل کشور برای نخستین بار برنامه‌های نظارتی و بازرسی این سازمان را در معرض دید عموم گذاشته است. به گزارش پلیس، سازمان بازرسی کل کشور در راستای شفاف‌سازی، تقویت نظارت همگانی و بهره‌برداری از گزارش های مردمی از سوء‌جریان‌های احتمالی دستگاه‌ها، اقدام به اطلاع‌رسانی در زمینه برنامه‌های نظارتی و بازرسی مستمر شش‌ماه اول سال ۸۵ در پایگاه اطلاع رسانی www.۱۳۶.ir کرده است. مراجعه‌کنندگان به این سایت می‌توانند به برنامه‌های نظارتی و چگونگی بازرسی در حوزه معاونت‌های تولیدی ـ کشاورزی، سیاسی ـ اقتصادی ـ زیربنایی، فرهنگی ـ اجتماعی و ادارات کل بازرسی استان‌ها دسترسی داشته باشند. هموطنان جهت مشارکت در امر نظارت،‌ می‌توانند اطلاعات خود را در زمینه سوء‌جریان‌های دستگاه‌های اداری کشور با شماره‌تلفن ۱۳۶ (مرکز ارتباطات مردمی سازمان بازرسی کل کشور) در میان بگذارند.