عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، گفت: در صورت برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده و حذف بسیاری از مالیات‌های رایج موجود، نظام مالیاتی ایران با ضوابط سازمان تجارت جهانی منطبق خواهد شد. دکتر ادیب در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران، تصریح کرد: اگر نظام مالیات بر ارزش افزوده برقرار و مالیات رایج امروز مانند تجمیع عوارض و مالیات بر کالا و خدمات مالیات بر تولیدات صادراتی حذف شود، نظام مالیاتی ایران با ضوابط WTOمنطق خواهد شد.

وی افزود: در صورت عضویت ایران در WTO که با سرعت به سمت آن پیش می‌رویم، نظام مالیاتی ایران باید بر ضوابط این سازمان منطبق و لازمه آن معافیت بخش تولید از پرداخت مالیات است.

وی ادامه داد: در صورت رقابتی شدن اقتصاد ایران طی ۱۸ماه آینده، اگر بخش تولید از پرداخت مالیات معاف نشود با مشکلات شکننده و فلج‌کننده رو‌به‌رو می‌شویم.

ادیب با اشاره به رقابتی‌تر شدن اقتصاد و حرکت به سوی اقتصاد جهانی، گفت: ایجاد تعامل و سازگاری بین نظام مالیاتی و حرکت عمومی اقتصاد ایران به منظور کاهش متوسط تعرفه اجتناب‌ناپذیر است و با مالیات بر ارزش افزوده، لایحه تجمیع عوارض حذف می‌شود، چون لایحه تجمیع عوارض ضد تولید و ضد جهانی شدن اقتصاد است.