به منظور شناسایی، تعیین کاربری و اعمال مدیریت مناسب برمناطق ساحلی کشور، طرح کاربری مطلوب اراضی ساحلی تا پایان سال‌ ۸۶ نهایی می‌شود. «افشین‌ دانه‌کار»، محقق و استاد دانشگاه که مدیریت این طرح با عنوان «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور ICZM» را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با «ایرنا» به تشریح این طرح پرداخت.

این محقق در این باره گفت: طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور به دنبال وجود مشکلات زیادی که به دلیل استفاده نامناسب از ساحل در سال‌های اخیر رخ داد، آغاز شد.

دانه‌کار افزود: این طرح با رویکرد آمایش سرزمین دنبال برقراری توازن بین فعالیت‌های انسان و کاربری اراضی در ۴هزار کیلومتر مناطق ساحلی شامل ۳هزار کیلومتر سرزمین اصلی و ۸۰۰کیلومتر سواحل و جزایر در جنوب و شمال کشور است.

وی هدف از اجرای این طرح را ساماندهی کاربری‌های مناطق ساحلی، شناسایی ذی‌نفعان و سازمان‌های ذی‌ربط با مناطق ساحلی و برقراری هماهنگی بین فعالیت‌ها و کاربری‌های مناطق ساحلی در جهت الگو‌های توسعه پایدار عنوان کرد.

مدیر طرح ICZM خاطرنشان کرد: مناطق ساحلی، محل‌هایی با منافع اقتصادی زیاد، گوناگونی‌ صورت‌بندی و زیستگاه‌های مختلف‌، جمعیت‌های انسانی با فرهنگ‌های متفاوتند که از پدیده‌های طبیعی در خشکی و دریا تاثیر می‌گیرند.

این محقق متذکر شد: سامان دادن به فعالیت‌ها و کاربری‌ها در مناطق ساحلی مستلزم شناخت صحیح از ساحل، پدیده‌های حاکم بر آن در خشکی و دریا و فرصت‌های اقتصادی و ساختار اجتماعی و فرهنگی مناطق ساحلی است.

دانه‌کار یادآور شد: این طرح از سال ۱۳۷۸ با ابراز حساسیت و آمادگی سازمان بنادر و کشتیرانی آغاز شد و از ارگان‌های ذی‌ربط مناطق ساحلی و ۱۸سازمان و وزارتخانه لشکری و کشوری برای مشارکت در این امر دعوت شد.

مدیر طرح ICZM افزود: مرحله اول مطالعات سال ۸۴ به پایان رسید و نتیجه بررسی مطالعات پایه، ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم، شناسایی سامانه‌های جغرافیایی موردنیاز، تدوین برنامه اجرایی، بررسی جنبه‌های مختلف طرح در کشور، بررسی حدود مناطق ساحلی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی در مدیریت سواحل کشور است.

به گفته وی، تا پایان سال ۸۶ طرح کاربری مطلوب اراضی ساحلی کشور، مدیریت نوار ساحلی، طرح مدیریت زیست‌محیطی مناطق ساحلی، طرح مشارکت عمومی با مناطق ساحلی، ساختار و سازمان مدیریت مناطق ساحلی، الگوی ناحیه‌بندی و تبیین مناطق ساحلی و برنامه پایش و نظارت مدیریت مناطق ساحلی، پایگاه اطلاعات جغرافیایی مناطق و پیش‌نویس قانون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تعیین و برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح تقدیم می‌شود.

دانه‌کار ابراز امیدواری کرد: پیش‌نویس قانون مدیریت سواحل و مطالعات امنیت سیاسی تا پایان امسال به انجام برسد.

وی اعتبار مطالعه این طرح را ۲۰میلیارد ریال عنوان کرد که از محل اعتبارات داخلی سازمان بنادر و کشتیرانی تامین می‌شود.