تا پایان سال زراعی ۸۶ ـ ۸۵ ایران در زمینه تولید جو به خودکفایی می‌رسد. به گزارش «ایسنا»، محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی، دیروز و در حاشیه امضای تفاهمنامه با وزیر کشاورزی فلسطین درجمع خبرنگاران گفت: برنامه‌ریزی تولید جو در سال زراعی ۸۵ ـ ۸۴ با دولت نهم نبوده است و امیدواریم سال آینده به خودکفایی در این محصول دست یابیم.

وی ادامه داد: با این وجود پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در سال زراعی ۸۵ ـ ۸۴ حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰‌هزار تن نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. امسال ۷/۱‌میلیون هکتار از مزارع کشور به جو آبی و دیم اختصاص داشت و امیدواریم با افزایش تولید ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای از واردات علوفه بی نیاز شویم.

به گفته اسکندری امسال و تاکنون مجوز واردات جو صادر نشده است و مجوزهای فعلی مربوط به سال قبل است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به طرحی برای پرداخت یارانه کنسانتره به جای یارانه سبوس اشاره کرد و گفت: سبوسی که در حال حاضر در کارخانه‌های آردسازی تولید می‌شود به صورت یارانه‌ای بین دامداران توزیع می‌شود و ما با ارائه طرحی در نظر داریم تا با واردکردن سبوس در کنسانتره این یارانه را به کنسانتره پرداخت کنیم.

وی خرید گندم امسال را تاکنون هشت‌میلیون و ۸۴۴هزار تن اعلام کرد و افزود: این میزان تولید هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. همچنین تاکنون بیش از ۲۸۰هزار تن کلزا از کشاورزان خریده شده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد و امیدواریم که تولید کلزا در سال زراعی ۸۵ ـ ۸۴ به بیش از ۳۲۰‌هزار تن برسد.

اسکندری با تاکید بر افزایش تولید جو و چغندرقند، گفت: افزایش تولید در محصولاتی مانند گندم، جو، کلزا و چغندرقند به دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح و انتقال دانش فنی به مزارع است.

اسکندری توسعه درختکاری در اراضی شیب‌دار به جای زراعت را از دیگر اقدام‌های مناسب برای ذخیره‌سازی آب اعلام کرد و گفت: باید سالانه ۲۰۰‌هزار هکتار درخت مثمر در اراضی شیب‌دار کشور کاشته شود.