به کار نگرفتن بتن طبق روش علمی، عمر بتن را از بیش از ۱۰۰ سال به کمتر از سه سال کاهش داده است.

هرمز فامیلی، رییس انجمن بتن، درگفت و گو با ایلنا، با بیان مطلب فوق افزود: به کار نگرفتن اطلاعات تخصصی، علمی و دانشگاهی در کارگاه‌‏های بتن‌‏سازی مهم‌‏ترین چالش صنعت بتن است.فامیلی اظهارداشت: همین امر موجب شده تا فاصله عمیقی بین سطح دانش دانشگاهی و دانش کارگاه‌‏ها به وجود آید و نتوانیم از بتن که پرمصرف‌‏ترین مصالح ساختمانی جهانی است، استفاده صحیح کنیم.

به گفته وی، به طور کلی کیفیت به‌‏کارگیری بتن در کشور ضعیف بوده، از این رو انجمن بتن در تلاش جزیی برای پر کردن این فاصله با نرم جهانی است.