رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: مشخص‌نشدن تعرفه‌های جدید دولتی به ضرر سیستم بهداشت و درمان کشور است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر سید شهاب‌الدین صدر با اشاره به طبیعی بودن وجود برخی مشکلات بین نظام پزشکی و سایر نهادهای دولتی اظهار کرد: باید قانون جدید نظام پزشکی را صیانت کنیم تا خدشه‌ای به آن وارد نشود. وی افزود: علت برخی مشکلات در این زمینه سو‌ءتفاهم‌هایی بین نظام پزشکی و برخی دستگاه‌های غیر تخصصی است. افزایش تعرفه‌ها به علت وجود تورم در کشور، کاملا منطقی است. صدر خاطرنشان کرد:‌ اگر تعرفه‌ها در مسیر صحیح قرار نگیرد، ما با آن مخالفت خواهیم کرد، زیرا باعث افزایش تخلفات خواهد شد.