دبیر کانون شورای اسلامی کار کشور گفت: نرخ بیکاری مردان و زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی تا پایان برنامه چهارم توسعه به ترتیب به بالای ۲۶ و ۳۵درصد افزایش می یابد. علیرضا حیدری در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب که تا پایان برنامه سوم توسعه باید سالانه ۷۳۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود، گفت: طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳، ۵/۲میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شد.