نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای اجرای صحیح بند «ج» اصل ۴۴ باید با مفاسد اقتصادی و ویژه‌خواران برخورد جدی کرد .

«حسین حسنی‌بافرانی» شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان افزود: در واگذاری شرکت‌های دولتی اگر سیستم قضایی، دولت و مجلس مراقب نباشند ویژه‌خواران بیشتر سود می‌برند.

وی تصریح کرد: دغدغه مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد. حسنی گفت: بایستی اهرم‌های نظارتی بدور از نزدیک‌بینی و دوربینی، خوب عمل کنند تا قوانین اجرا شود.

نماینده نایین گفت: فقدان برخورد قاطع با مفسدان و مفاسد اقتصادی در گذشته سبب افزایش آن شده است و نتیجه این فسادها این است که گروه قابل توجهی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.