یک مقام مسول شرکت ارتباطات سیار از مصوبه‌ای مبنی بر لزوم قرار دادن سیم‌کارت‌های این شرکت در داخل گوشی‌ها و اطمینان از ثبت قانونی گوشی‌ها به منظور جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن‌همراه و بروز مشکلات عدیده برای مشترکان خبر داد. به گــــزارش فارس، عباسعلی‌ابوالفضلی اظهار داشت: در راستای افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و به تبع بروز مشکلاتی برای مشترکان در ماه گذشته، جلساتی با شرکت نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و گمرکات ایران برگزار و در نهایت منتهی به صدور مصوبه‌ا‌ی شد.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار افزود: براساس مفاد این مصوبه، مشترکانی که قصد خرید گوشی تلفن‌همراه دارند، از این پس باید از طریق قرار دادن سیم‌کارت شرکت ارتباطات سیار در داخل گوشی مورد نظر، از ثبت قانونی و قاچاق نبودن گوشی‌ها اطمینان حاصل کنند.

وی در عیــــن حــــــال سیم‌کارت‌های اپراتورهای خصوصی و تالیا را مشمول این‌گونه آزمایش‌ها ندانست و تصریح کرد: سیم‌کارت‌های سایر اپراتورها نیز ممکن است پس از قراردادن در گوشی تلفن‌همراه نمایش داده شود، اما ثبت قانونی گوشی، تنها با سیم‌کارت‌‌های ارتباطات سیار مشخص می‌شود.

ابوالفضلی علت تصویب این مصوبه را جلوگیری از افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور به دنبال افزایش تعرفه‌ها دانست و افزود: با اجرایی شدن این طرح، گوشی‌های ثبت نشده و قاچاق شناسایی می‌شوند.