دیگر مجوزی به نام ICP نخواهیم داشت

مدیرعامل یکی از ICPها گفت: منتظر ابلاغ آیین‌نامه جدید در مورد مجوز ICPها هستیم. محمودرضا خادمی افزود: از زمانی که ماهواره‌ها جمع‌آوری شده ابلاغ رسمی از سوی سازمان تنظیم مقررات در مورد تعریف کار ICPها نشده است.وی بیان داشت: مجوز استفاده از Gateway بین‌المللی که به برخی از شرکت‌ها داده شده بود اکنون با جمع‌آوری ماهواره‌ها دیگر معنی ندارد.

Itna.ir