به گفته رییس کمیسیون شورای انتظامی‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، شکایت درباره سخت‌افزار، ۳۲‌‌درصد از شکایات ارائه شده به شورای مذکور را تشکیل داده و بیشتر به اجناس تقلبی که با نام شرکت مربوط عرضه می‌شدند، مرتبط بود که بعد از رسیدگی، در چند مورد، به متوقف کردن توزیع و فروش جنس اقدام شد. مهرداد ذوالفقاریان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شکایت‌هایی که در سال گذشته به کمیسیون شورای انتظامی ‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ارجاع داده شده است، اظهار داشت: تاکنون از میان پرونده‌ها‌ی شکایات رسیدگی شده، ۵۲‌‌درصد به سیستم‌های نرم‌افزاری و بیشترین آنها به نقض کپی‌رایت مرتبط بود، در مواردی که موضوع تخلف برای ما محزر شد، حکم صادر کرده و در برخی موارد جلوی فعالیت شرکت مربوط را گرفتیم. زیرا ورود اجناس تقلبی به بازار بیشترین لطمه را به بازار و در نتیجه به مشتریان خواهد زد.

وی تاکید کرد: شکایت‌هایی که به کمیسیون ارائه شد از طرف اعضای سازمان و بعضا از طرف مشتریان و سازمان‌های غیر عضو صورت گرفته و براساس محتویات پرونده‌ مورد رسیدگی قرار داده شد.

او با بیان این‌که ۱۶‌‌درصد پرونده‌ها به اینترنت و مسائل خاص و سرویس‌های اینترنتی مربوط بود، تاکید کرد: به اعتقاد ما هنوز امنیت در این حوزه به شکل مناسبی فراهم نشده است، بنابراین سعی ما این است که کوچک‌ترین موارد به شورای انتظامی‌ سازمان ارجاع داده شود.