وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: با وجود بخش‌خصوصی قدرتمند و سرمایه مناسب در حال حاضر یکی از معضلات بخش ارتباطات، ضعیف بودن پیمانکاران در اجرای پروژه‌ها است. به گزارش فارس، محمد سلیمانی، صبح دیروز در مراسم اولین گردهمایی سراسری مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: یکی از معضلات ارتباطات کشور ضعف در اجرای پروژه‌ها است.

وی تجارت و بانکداری الکترونیک را از زیرساخت‌های اساسی کشور نام برد و گفت: در این زمینه نیز با استانداردها فاصله داریم و این بخش نیازمند شروع نهضتی برای رسیدن به سطح مطلوب است.

وی برنامه‌های وزارت ارتباطات را تبدیل ایران به محل ترانزیت ارتباطات منطقه‌ای نام برد و توضیح داد: متاسفانه در صنعت الکترونیک، کشور ضعیف است و باید امکانات زیرساختی برای توسعه این بخش فراهم شود.

وزیر ارتباطات ارائه سرویس‌های متنوع داده و تصویر‌ برای کسب درآمد در بخش مخابرات را از وظایف اصلی این وزارتخانه دانست و افزود: این امر برای تامین منابع مالی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است.

وی گفت: چهار محور هوافضا، پست، ایجاد زیرساخت‌ها و آماده‌کردن امکانات توسعه و تجهیزات از محورهای اساسی مورد بررسی و پیگیری در وزارت ارتباطات است.

سلیمانی در ادامه دخالت بخش خصوصی و حمایت از آن در تولید و صنعت را از وظایف و شعارهای دولت دانست و گفت: سعی ما نیز درگیر‌کردن بخش خصوصی در امر تولید است.

وی با بیان اینکه بهبود کیفیت خدمات ارتباطی جزو مسائل اساسی و اصلی وزارت ICT به شمار می‌رود، اظهار داشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست و سایر خدمات باید در خدمت رفاه مردم قرار گیرد و امکان دسترسی همگان را به این خدمات با هزینه اندک فراهم کند.